Thursday, July 7, 2011

Ang pana

Ang Pana

Nuong unang panahon
Ang iyong tanging silbi
Magpalago ng sibilisasyon
Pumatay ng lahi.

Ngayong taon
Hindi ako nagkamali
Pumupuksa ka parin
Nang walang pasintabi

Bakit ikaw ang ginamit
Ni kupidong maliit
Isang kasa, isang pihit
Buhay ay nagbagong pilit

Puso ay humandusay
Naglakad ng walang gabay
Tumingala sa langit
Dahil sa nangyaring mapait

Mabilis na pagtarak
Sa pusong warak
Ng panang Ligaw
Ang ngalan ay "ikaw".


** my attempt on a tagalog poem.